Pogoji uporabe TTMarketing portala

Pogoji uporabe TTMarketing storitev podjetja Ana Mavrel Broz s.p., Kardeljeva 53, 2000 Maribor (v nadaljevanju Pogoji) so Pogoji poslovanja storitev TTMarketing portala in njegovih funkcionalnih delov SMSX, VoIP in storitev oglaševanja.

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporocili ponudnika storitev. V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega mesta TTMarketing.org predstavljajo pravno veljaven in zavezujoc in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta TTMarketing.org .

POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega mesta TTMarketing.org vsebuje opis nacina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov in clanov spletnega mesta TTMarketing.org, ki jih ti posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletnega mesta TTMarketing.org. Spletno mesto TTMarketing.org bo vse podatke pridobljene od narocnikov skrbno varoval pred tretjimi osebami, ter jih bo uporabljal samo za izbiro naslova za pošiljanje dovoljenih vsebin od strani prejemnika na nacin, da narocnik oglasa ne vidi podatke prejemnika. Ponudnik se obvezuje, da podatke brez izrecne privolitve prejemnika ne bo nikoli posredoval tretjim osebam.

Uporabnik TTMarketing.org spletnega mesta je lahko prejemnik, oglaševalec ali posrednik pri prodaji storitev TTMarketing.org.

Prejemnik se strinja s prejemanjem placljivih marketinških vsebin v okviru lastne izbire kolicine in tehnologije. Prejemnik lahko zamenja število in tip željenih prejetih sporocil ali popolnoma odpove prejemanje sporočil na spletnem mestu v svoji “pisarni”. Prejemnik nima nobenih skritih stroškov s prejemanjem sporocil, razen morebitnih stroškov prenosa podatkov pri vsebinah, ki zahtevajo prenos podatkov in ko je uporabnik na omejenem ali placilnem dostopu do interneta. Prejemnik se lahko registrira samo enkrat in sicer s svojim e-mail naslovom in edinstveno mobilno telefonsko številko. Racuni, pri katerih se pojavi telefonska številka ali elektronski naslov, ki so že uporabljeni v sistemu, se samodejno izbrišejo, kot tudi vsi njihovi nasledniki. V primeru napacnega vnosa ali drugih težav, vam je na voljo “podpora”.

V primeru poskusa veckratne registracije, zavajanja z vnosom podatkov ali drugih nepravilnosti, napacnega vnosa podatkov v profilu uporabnika, TTMarketing.org uporabniku ni dolžan izplacati provizije iz virtualne blagajne uporabnika in mu po ugotovljenih nepravilnostih prepreci nadaljnji pristop k spletnem prostoru. Prejemnik nima pravice pritožbe.

TTMarketing.org pri izplacilu od skupno 100€ lahko zahteva potrditev identitete prejemnika. Izplacilo se lahko izvrši samo na racun s pravilnim imenom in naslovom prejemnika.

TTMarketing.org pošilja sporocila do dovoljene dnevne kolicine prejemniku v okviru trenutnih prodajnih akcij. TTMarketing.org nikoli ne pošilja vec sporocil prejemniku, kot je to prejemnik dovolil.

Uporabnik se strinja s prejemanjem brezplacnih sistemskih sporocil iz sistema TTMarketing.org s podatki o dnevnem, tedenskem zaslužku pri vsaki spremembi stanja in najvec 1 krat dnevno. Uporabnik z vec kot 20€ zasluženega kredita, lahko svoj zaslužek uporablja pri TTMarketing.org partnerjih, s placilom preko mobilnega telefona ali racunalnika, na virtualno blagajno ponudnika storitev. Ponudnik storitev mora biti opremljen z nalepko, na kateri je ID številka in številka mobilnega telefona za potrditev placila. Uporabnik z vec kot 50 € zasluženega kredita lahko zahteva izplacilo na svoj TRR ali drugi racun. Stroške transakcije krije prejemnik. Transakcije se vršijo enkrat mesecno in sicer 5. v mesecu.

Prejemnik lahko dobi provizijo (kredit) od prejemanja reklamnih sporocil ali od prodaje reklamnega prostora oglaševalcem. Prejemnik lahko pošilja povabila tretjim osebam in je za njihov zaslužek nagrajen z 10% od njihovega zaslužka, oziroma s 5% od zaslužka njihovih priporocenih potomcev, 2.5% od zaslužka njihovih priporocenih potomcev in tako naprej do 6. generacije.

Oglaševalec lahko vnese svoje oglasno sporocilo po izbranem profilu prejemnikov in izbrani tehnologiji prenosa. Po placanem predracunu lahko zacne s kampanjo. Podjetje Ana Mavrel Broz s.p. in spletno mesto www.ttmarketing.org ne odgovarja za vsebino oglasnega sporocila, ampak je za vsebino vedno popolnoma odgovoren oglaševalec.

Oglaševalec lahko ponudi svoje produkte ostalim clanom za placilo iz blagajne in popustom. Potrdilo o uspešnem placilu je SMS sporocilo na doloceni mobilni telefon ponudnika.

Prodajalec oglasnega prostora ponuja oglaševalcem storitve ponudnika za nagrado od 25% placane realizacije.

Uporabnik se mora zavedati, da noben informacijski sistem ni popolnoma in absolutno zanesljiv; ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.

Mogoca je tudi izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napacne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitve ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi tehnicnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju internetnega omrežja ali strojne opreme. Prav tako ponudnik storitve ne odgovarja za motnje storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika.

Ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada internetnega omrežja, izpada elektricne energije ali drugih tehnicnih motenj, ki bi lahko zacasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta.

© 2010 - Total Target Marketing