Projekt TTMarketing je sad vec letnih izkušenj na podrocju ICT in izdelave aplikacij za mobilne naprave.
TTMarketing projekt uporablja vse rešitve, ki so se razvijale vec kot 10 let, v nove namene ucinkovitejšega in boljšega marketinga.

Odpravili smo težave oglaševalcev, ki nagovarjajo množice ljudi, od katerih vecina produkta sploh ne potrebuje. To podraži kampanjo. Istocasno se producira na tone neprebranega pobarvanega in plastificiranega papirja, kar obremenjuje naravo.

Na drugi strani posamezniki nenehno prejemamo reklamna sporocila z vseh strani. Vecino sporocil že po navadi ignoriramo in mogoce spregledamo tudi zanimivo informacijo za izdelek, ki ga res potrebujemo. Vse skupaj je preraslo v nesmisel.

Profil interesa uporabnika omogoca oglaševalcu naslavljanje manjše kolicine sporocil in doseganje boljših prodajnih rezultatov. Tako ostane nekaj sredstev za nagrado prejemniku, ki je bil pripravljen prejeti reklamno sporocilo. Ce poleg tega še oglaševalec naredi zanimivo sporocilo, je verjetnost pridobitve kupca veliko višja, kot po standardnih marketinških poteh.

TTMarketing uporablja najsodobnejše rešitve na podlagi geolokacijskih rešitev (sporocilo lahko dobite ravno v pravem trenutku na nekem mestu blizu ponudnika), pošiljanja multimedijskih sporocil na mobilne telefone ali rešitve “vrivanja” reklamnih sporocil med gledanjem vašega TV aparata s pomocjo net-top-box naprave.

Za vsako prejeto sporocilo je prejemnik prejel denarno nagrado, katerih seštevek lahko dobi izplacan v obliki nakazila na TRR ali v obliki storitev oglaševalcev in partnerjev TTMarketing sistema. S popustom.
Ce želimo dobiti veliko oglaševalcev, mora biti tudi baza prejemnikov velika in pomembna.
Zato smo se odlocili motivirati prejemnike, da povabijo še svoje prijatelje, znance, poslovne partnerje. Motivirani so tako, da dobijo dodatno nagrado v višini 10% zaslužka vseh svojih povabljenih. Osebe z veliko poslanimi povabili lahko mesecno zaslužijo dokaj veliko.

Poudarimo še enkrat, da je uporaba TTMarketing storitev za prejemnika popolnoma brezplacna.

TTMarketing bo spremenil oglaševanje, spremenil bo navade kupcev in spremenil bo marsikaj, cesar danes še ne vidimo.

Dovolite, da se svet vrti okoli vas.

Za TTMarketing aplikacije priporočamo Motorola DEFY
© 2010 - Total Target Marketing